Điều khoản dịch vụ

Chào mừng bạn đến với VietSearch!

Cảm ơn bạn đã sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (“Dịch vụ”). Dịch vụ được cung cấp bởi VietSearch.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Các thông tin thông tin cá nhân của các thành viên, có thể được chúng tôi sử dụng vào những mục đích hợp pháp dưới đây:
+ Cung cấp thông tin về Dịch vụ bằng email.
+ Dùng để phân tích xu hướng tìm kiếm thông tin của người dùng, với mục đích xây dựng những Dịch vụ mới, hoặc cải thiện những Dịch vụ cũ.
+ Dùng để liên lạc với thành viên để trao đổi ý kiến thông tin trên bảng đánh giá, bình luận.
+ Dùng để trả lời các thắc mắc của người dùng: chúng tôi sẽ trả lời thành viên bằng email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của thành viên, khi thành viên thắc mắc.

Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin trong nội bộ theo đúng như những mục đích đã đề ra.

Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do người dùng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp Dịch vụ cho người dùng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi người dùng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

VietSearch website: https://www.vietsearch.org